Afrasteringslint en -draad (2)

Afrasteringspalen (7)